วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เทียนหยด 7-47160-001-042/1สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพรรณไม้     เทียนหยด                 รหัสพรรณไม้  7-47160-001-042/1

        ไม้พุ่มทรงพุ่มรูปกรวย สูง 3 เมตร กว้าง1.5 เมตร พืชบก ลำต้นตั้งตรงเองได้ เปลือกสีน้ำตาลผิวเรียบ ไม่มียาง ใบเดี่ยวสีเขียว กว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 3.8 เซนติเมตร เรียงตัวแบบตรงข้ามแผ่นใบรูปหยกกลับ ปลาบใบแหลม โคนใบแบบล้อมเรียบ ขอบใบแบบจัดฟันเลื่อย ดอกช่อกะจะ ออกดอกบริเวณปลายยอด กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันปลายแยก 5 แฉก สีเขียว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉก สีม่วงขาว รูปกรวย เกสรเพศผู้ 4 อัน สีขาว เกสรเพศเมียจำนวน 1 อัน สีเขียวอ่อน รังไข่เหนือวงกลีบ ไม่มีกลิ่น ผลเดี่ยว ผลสดผลเมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีส้ม รูปร่างกลม เมล็ด 1 เมล็ด สีน้ำตาลรูปร่างกลม
        ใบพอกแก้ห้อเลือด ห้ามเลือด แก้อักเสบบวมเป็นหนอง มีความเชื่อว่า ถ้าปลูกเทียนหยดหน้าบ้าน จะทำให้มีชีวิตที่มีความสว่างไสว 

 

แก้ว 7-47160-001-021สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้

ชื่อพรรณไม้   แก้ว                             รหัสพรรณไม้  7-47160-001-021

        พรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงปานกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกลำต้นสีขาวปนเทา ลำต้นแตกเป็นสะเก็ด เป็นร่องตามยาว การแตกกิ่งก้าน ของทรงพุ่มไม้ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ ใบออกเป็นช่อเป็นแผง ออกใบเรียงสลับกัน ช่อหนึ่งประกอบด้วยใบย่อยประมาณ 4-8 ใบ ใบเป็นสีเขียวเข้มขยี้ดูจะมีกลิ่นฉุนแรง ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดของกว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-6 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อใหญ่ช่อสั้นออกตามปลายกิ่ง หรือยอดช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 5-10 ดอก แต่ละดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีขาวกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 2-3 เมตร ผลรูปไข่ รีปลายทู่ มีสีส้ม ภายในมีเมล็ด  1-2 เมล็ด 


วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

กระดังงา 7-47160-001-033สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้


ชื่อพรรณไม้ กระดังงา       รหัสพรรณไม้  7-47160-001-033

        ไม้ต้น เรือนยอดรูปกรวย ลำต้นเหนือดินตั้งตรงได้ เปลือกลำต้นสีเทา เรียบ ไม่มียาง ใบเดี่ยวสีเขียว ขนาดแผ่นใบกว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 13-20 เซนติเมตร การเรียงตัวของใบสลับ ขอบเป็นคลื่น แผ่นใบรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ดอกช่อกระจุก ออกดอกตามลำต้นหรือกิ่ง กลีบเลี้ยงแยกจากกัน 6 กลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอกแยกจากกัน มีจำนวน 5-7 กลีบ สีเหลืองอมเขียว เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก สีเขียว เกสรเพศเมียมีจำนวนมาก สีเขียว รังไข่เหนือวงกลีบ ผลกลุ่ม ผลสดมีเนื้อถึงหลายเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ ผลกลมเรียว มีเมล็ด 2-12 เมล็ด สีของเมล็ด น้ำตาลอ่อน
        ชื่อพื้นเมือง กระดังงา ใช้ในการรักษาโรค ดอกนำไปสกัดเป็นกลิ่นน้ำหอม นำไปเป็นส่วนประกอบของยาหอม ใบและเนื้อไม้ต้มกินขับปัสสาวะ กระดังงาที่สกัดด้วยเอทานอลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของ  Staphylococcus epidermidis 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มะละกอ 7-47160-001-033สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
ชื่อพรรณไม้    มะละกอ                รหัสพรรณไม้  7-47160-001-033

        ไม้ล้มลุก ทรงพุ่มรูปร่ม สูง 3 เมตร กว้าง 0.5 เมตร พืชบก ลำต้นตั้งตรงเองได้ เปลือกสีน้ำตาลเรียบ มีรอยแผลชัดเจน มียางขาวข้น ใบเดี่ยวสีเขียว แผ่นใบกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ขอบใบเว้าลึก เรียงสลับรอบต้น ใบรูปเงี่ยงใบหอก ปลายใบเรียบแหลม โคนใบแบบก้นปิด ขอบใบหยัก ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 แฉก สีขาว กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวแยกออกจากกัน เกสรตัวเมีย 1 อัน สีขาว รังไข่ใต้วงกลีบ  ผลเดี่ยว ผลสดแบบแตง สีเขียว ผลแก่สีเหลือง ผลมีจำนวนหลายเมล็ดสีดำ รูปร่างกลม
        ผลสุกใช้เป็นยาระบาย เป็นยากันโรคลักปิดลักเปิด รากขับปัสสาวะ